PowerStation

Home 9 POWER 9 PowerStation

Nasz audiofilski blok rozszerzeń zapewnia super ciche zasilanie systemu.

Niezależnie od konfiguracji, cyfrowej, analogowej lub obu, PowerStation zapewni, że system będzie zasilany super cicho.

Moc dla ludzi

iFi PowerStation jest przeznaczony dla każdego, kto lubi dźwięk wolny od zakłóceń.

Połóż kres szumom RFI lub EMI i ciesz się bezbolesnym dźwiękiem — wszystko z jednego solidnego, eleganckiego, anodyzowanego na ciemno aluminiowego bloku zasilania.

Gotowy, stabilny, gotowy.

PowerStation wykorzystuje technologię iFi Active Noise Cancelation II, aby AKTYWNIE eliminować szumy w całym zakresie częstotliwości, nawet w zakresie niższych częstotliwości.

Każde gniazdo posiada dodatkowe filtry pasywne, które eliminują również szumy z najwyższych częstotliwości.

Nic nie jest pozostawione przypadkowi…

Każdy wylot jest niezależnie izolowany we własnej komorze, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, z dodatkiem tłumiącego wibracje EVA (octan etylenu i winylu).

Używamy PurCopper — formy 99,9999 procent czystej miedzi OFHC (beztlenowej o wysokiej przewodności) odlewanej w sposób ciągły — ze względu na jej doskonałą przewodność.

Uziemienie…

PowerStation posiada wbudowaną funkcję wykrywania uziemienia i polaryzacji.

Brak uziemienia może prowadzić do irytujących brzęczeń i przydźwięków — plagi audio.

Dodaliśmy gniazdo bananowe 4 mm do PowerStation, dzięki czemu można użyć kabla uziemiającego, aby utworzyć uziemienie, gdy go nie ma.

Bingo, dźwięk zniknął.

…ale zapewnia uziemienie

PowerStation jest inteligentny. Dodatkowe uziemienie NIE spowoduje powstania pętli masy, nawet jeśli system jest już uziemiony.

Więcej niż jedno uziemienie również stworzyłoby pętlę uziemienia prowadzącą do większej ilości brzęczenia i brzęczenia, a tego nie chcemy.

Zaciekła ochrona

Wykrywanie polaryzacji ma kluczowe znaczenie, jeśli nie chcesz pogorszyć jakości sieci audio. W PowerStation jest to wbudowane.

I bez obaw, maks. 30,000A @ 1,000V/10uS ochrona przeciwprzepięciowa. Jeśli wykryje przepięcie lub zwarcie w sieci, PowerStation wyłączy się, chroniąc sprzęt przed niebezpieczeństwem.

Nie tak skromne początki

PowerStation nie zapomina, skąd pochodzi — od oryginalnego AC iPurifier.

Możesz nadal używać oryginalnego AC iPurifier z PowerStation — użyj ich do oddzielenia urządzeń cyfrowych i analogowych, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem.

Nasz bezprzewodowy system oczyszczania (WPS) jest złożonym obwodem, który redukuje szumy linii zasilania bez słyszalnych lub mierzalnych efektów ubocznych.

Jest to ważne, ponieważ inne rozwiązania, próbując ograniczyć szumy, również ograniczają dynamikę.

Nasze inteligentne uziemienie to inteligentne narzędzie diagnostyczne. Aktywnie zapewnia połączenie uziemienia tylko wtedy, gdy system tego potrzebuje. NIE utworzy pętli uziemienia, jeśli system jest już uziemiony.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (OSP) to obwód automatycznego wykrywania i odcinania.

W przypadku wykrycia nadmiernego skoku napięcia lub zwarcia w sieci elektrycznej nastąpi automatyczne odcięcie zasilania. Jeśli problem nie ustąpi, urządzenie nie uruchomi się ponownie i ochroni sprzęt przed uszkodzeniem.

Jest skuteczny do maks. 30,000A @ 1,000V/10uS.

Oparty na technologii wojskowej, nasz ulepszony system Active Noise Cancellation II® aktywnie eliminuje wszystkie przychodzące szumy.

Robi to w sposób podobny do słuchawek z aktywną redukcją szumów – generuje sygnał identyczny z przychodzącym szumem elektrycznym, ale w przeciwnej fazie, aktywnie go eliminując. Jest to bardzo skuteczne w usuwaniu szumów o niskiej i średniej częstotliwości, podczas gdy pasywne filtry izolacyjne radzą sobie z zakłóceniami o wyższej częstotliwości. Ta kombinacja jest wymiernie bardziej skuteczna w eliminowaniu szumów zakłócających sygnał USB niż urządzenia polegające wyłącznie na filtrowaniu pasywnym.

W PowerStation można używać filtrów AC iPurifier.

Im więcej filtrów AC iPurifier zostanie użytych, tym czystsza będzie ogólna moc. Jeśli filtr AC iPurifier zostanie umieszczony w środku serwera PowerStation, będzie on również działał jako ekran przeciwzakłóceniowy. Hałas jest redukowany, izolowany i ograniczany do odpowiednich lewych/prawych sekcji AC iPurifier.

Można go użyć do oddzielenia urządzeń analogowych i cyfrowych.

Wskaźniki LED pokazują polaryzację i wykrywanie uziemienia. Jak zwykle, kolor zielony jest dobry, a czerwony oznacza problem.

Istnieją cztery możliwe kombinacje, które można znaleźć w krótkiej tabeli w instrukcji obsługi. Informuje ona o problemie i sugeruje sposób jego rozwiązania.

PurCopper – forma 99,9999 procent czystej miedzi OFHC (o wysokiej przewodności beztlenowej) – jest szeroko stosowana ze względu na jej doskonałą przewodność.

Obejmuje to wewnętrzne okablowanie o grubości 13 AWG z wielowarstwową izolacją polimerową, solidne szyny zbiorcze PurCopper i elementy przewodzące samych gniazd.

Jest to produkt aktywny, a nie pasywny. Jak widać na wykresie, tłumi on znacznie więcej szumów w całym zakresie częstotliwości niż produkt pasywny.

Aktywna filtracja jest DUŻO lepsza w niższych częstotliwościach, przy -40dB. Filtracja pasywna jest naprawdę skuteczna tylko w górnym zakresie częstotliwości.